Forsiden Forsiden Los/Offshore
Loshelikopter
LOSHK1Høsten 2001 inngikk Lufttransport AS og Kystverket kontrakt om losbefordring med helikopter med oppstart i februar 2002.
Tjenesten blir utført med et nytt helikopter av Agusta 109E, med base i Bergen.

Losoppdragene blir utført som en døgnkontinuerlig tjeneste, hvor Kystverket som forvalter den norske lostjenesten, stiller loser til rådighet for fartøyer over 30 000 BT som skal inn- og ut av olje terminalene ved Sture og Mongstad eller gassterminalen ved Kårstø, samt øvrig skipsfart med behov for slik assistanse.

All losformidlig blir utført i nært samarbeider med Fedje og Kvitsøy losformidlingssentraler. Los med helikopter ble utviklet i et samarbeid med losene på Fedje og Kystverket tidlig på 1990-tallet.

Ved å få los ombord i større tankskip før de kommer inn til kysten og deretter beholde losen et stykke ut fra kysten vil faren for grunnstøting minimaliseres og dermed minske faren for oljekatastrofer.

Alle skip over 30 000 tonn med farlig last (olje,gass m.m) og offshore-relaterte fartøy skal bruke helikopter for å sette los ombord.

Alle loser som flys med helikopter får opplæring og heistrening hos Lufttransport.
 

Ledige stillinger


Lærling innen Flyfag - Flysystem

LT Tech er et Lufttransport- eiet selskap innenfor fly- og helikoptervedlikehold. Selskapet har totalt 80 ansatte fordelt på hovedkontor- og verksted i Tromsø, samt 10 vedlikeholdsbaser i Norge fra Gardermoen til Svalbard. LT Tech AS har vedlikeholdskontrakt på utførelse av vedlikehold på Lufttransport`s fly og helikopter av typene Agusta Westland AW139, Airbus Helicopter AS365, AS332, Dornier Do 228 og Beechcraft B200.

Les mer...
 
Vi har 16 gjester her nå