Forsiden Forsiden Avviksmelding

Avviksmelding til Lufttransport AS

Enhver hendelse/forhold som har sin årsak i at definerte krav til Lufttransport AS ikke er fulgt, er å betrakte som et avvik. Slike hendelser/forhold skal innrapporteres til selskapet for å muliggjøre en forbedring slik at avviket ikke gjentas. Også hendelser som ikke direkte kan karakteriseres som brudd på definerte krav skal innrapporteres som forbedringer dersom det er sannsynlig at forebyggende tiltak eller forbedring - herunder endring i prosedyrer - kan iverksettes.

Ved å oppgi navn og kontaktopplysninger (e-post og telefonnummer) vil du få en tilbakemelding når meldingen er ferdigbehandlet og resultatet av behandlingen. Du kan også bli kontaktet ved behov for ytterlige opplysninger.

Merk! Felter merket med blått fylles ut.
Tittel: Dato:
Base: Hendelsesdato:
Melders navn: Telefon:
Melders firma/enhet:
E-post:
Beskrivelse:
Øyeblikkelige tiltak utført:
Forslag til forbedring:
Vedlegg 1:
Vi har 49 gjester her nå